De kracht van winti voor jouw onderneming

Winti is een belangrijke spirituele wetenschap waar je gebruik van kunt maken in jouw leven, maar ook zeker in jouw onderneming. In tegenstelling tot wat velen denken te weten is Afrikaanse spirituele wetenschap namelijk niet alleen filosofisch en theoretisch, maar ook praktisch en realistisch. Deze wetenschap kan dan ook gebruikt worden voor alle beroepen en dus ook voor ondernemers in het bijzonder. Wil jij weten hoe?  Lees dan dit artikel.

Tijdens de kabra neti van dit jaar waren wij uitgenodigd door Nana Efua, ook bekend als mevrouw Marian Markelo, om te spreken over het thema “ondernemerschap en de kracht van onze voorouders”. Wij hebben toen een basis meegegeven voor de mensen die op die dag aanwezig waren. Was jij niet aanwezig of wil je het gewoon ook nog een keer lezen? Dan is dit artikel voor jou bestemd. We kunnen een heel boek schrijven over Afrikaanse spirituele wetenschap, de kracht van onze voorouders en meer specifiek binnen het ondernemen. En misschien is dat wel iets wat wij in de toekomst zullen doen, maar voor nu willen we ingaan op één punt dat wellicht nuttig voor je kan zijn.

Herinner je ware aard
Het punt gaat over de nkrabea/lotsbestemming. De leer van onze voorouders zegt ons dat eenieder van ons een nkrabea heeft die in het bezit is van onze kra. Eenieder van ons wordt geboren met een specifieke taak /opdracht. Eenieder van ons hoort gedurende ons leven deze taak uit te voeren voor het welzijn van je gezin, familie, gemeenschap en dus de mensheid. Vanaf onze geboorte raakt deze opdracht bij ons in vergetelheid door de vele invloeden van buitenaf. Daarom zegt de leer van onze voorouders dat één van onze voornaamste taken is om je ware zelf te leren kennen. Het gezegde “know thyself” was er één van eminent belang in Kemet en Kush. Dit gezegde werd gesymboliseerd door het Behudet teken dat boven de ingang van alle tempels/scholen in Kemet stond afgebeeld. Dit was de plaats waar je werd gestimuleerd en getraind om je ware aard te herinneren. Onze voorouders in West-Afrika deden diverse rituelen voor of vlak na de geboorte van een kind om te weten wat het kind op aarde kwam doen. Door dit te weten kon de omgeving van het kind dusdanig ingericht worden dat het het kind helpt bij zijn/haar ontwikkeling.

Specifieke vaardigheden
Bij de gekregen nkrabea hebben we ook specifieke vaardigheden gekregen die ons in staat moeten stellen om de specifieke opdracht succesvol te volbrengen. De specifieke vaardigheden kunnen ontwikkeld worden door het nalatenschap op fysiek gebied (genetische erfenis), psychologisch gebied (cultuur en denkwijze) en spiritueel gebied (winti en Afrikaanse spirituele wetenschappen). Voor eenieder die leeft, maar misschien nog meer voor ondernemers is het zeer belangrijk om je ware aard te kennen, zodat je je nkrabea herinnert en je specifieke vaardigheden leert kennen. Dat is namelijk wat de ziel van je onderneming zal zijn en wat tot uiting moet komen als we het hebben over het unique selling point van je onderneming. Het is daarom handig om bij het maken van een ondernemingsplan ook op zoek te gaan naar je familiegeschiedenis en daarbij jouw kra en nkrabea, omdat ook bij het ondernemen volgens de winti spirituele wetenschap deze twee met elkaar verbonden zijn. Belangrijke vragen hierbij zijn bijvoorbeeld, wat zijn de eerste interesses, hobby’s en beroepen die jouw aandacht trokken? Stel deze vraag over jezelf ook aan je ouders. Als ouder is het andersom belangrijk dat je hierbij stilstaat en/of dat je het zelfs noteert voor als je kind opgroeit. Het is een belangrijke vraag, omdat winti ons leert dat wij de informatie van onze kra en nkrabea langzaamaan vergeten vanaf onze geboorte. Dit komt door de druk en invloeden van buitenaf, waardoor de kans groot is dat we verwijderd raken van hetgeen we eigenlijk horen te doen. Vandaar dat onze voorouders vroeger de eerdergenoemde rituelen uitvoerden, zodat voorkomen werd dat je verwijderd raakt van je kra en je lotsbestemming. Verder is het ook belangrijk op zoek te gaan naar de kwaliteiten en de roeping van je gezin en familie, want net zoals jij een cel bent binnen jouw gezin met een functie, zo is jouw gezin een cel binnen jouw familie en jouw familie een cel binnen ons gemeenschap. Jij beschikt dus ook over delen van de vaardigheden die als een rode draad door je gezin en familie loopt. En jouw lotsbestemming is ook gerelateerd aan de lotsbestemming van je gezin en familie. Dit betekent dus ook dat jouw bedrijf een afspiegeling hiervan is, als je het vanuit de wintileer bekijkt.

Geen concurrentie en strijd
Je onderneming behoort dus een weerspiegeling van jouw roeping te zijn dat wordt bewerkstelligd door gebruik van je gaven en de leer van je voorouders. Vanuit dit perspectief is er geen ruimte voor concurrentie en strijd, omdat elk bedrijf een afspiegeling is van de verschillende roepingen van de ondernemers. En aangezien elke roeping uniek is, behoort elk bedrijf uniek te zijn. Elke roeping en dus iedereen heeft als taak om te zorgen voor kaseri/ma’at/iwa. Voor zij die deze woorden niet kennen draait het dus om balans, eerlijkheid, complementariteit, reciprociteit en rechtvaardigheid creëren d.m.v. je onderneming voor jezelf, jouw gezin, familie en gemeenschap. Vanuit de wintileer is winst en geluk een afvloeisel van de mate waarop kaseri/ma’at/iwa wordt bereikt.

Wil jij succes behalen in jouw leven en in dit geval meer specifiek als ondernemer? Herinner je dan je specifieke taak/opdracht in het leven, steek jouw tijd en energie in het stimuleren van jouw specifieke vaardigheden en zorg voor kaseri/ma’at/iwa in jouw leven en dus je onderneming.

Wil jij meer weten over winti en de toepassing hiervan voor het verbeteren en behouden van jouw holistisch welzijn? Dan is ons boek “Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn” zeker een aanrader. Je kunt het hier bestellen of kopen via Juiciety in Amsterdam Zuidoost.

Literatuurlijst
Somé, M. P., The Healing Wisdom of Africa
Orunmila, K. & Akoeba, Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Deel dit met je vrienden!