Ook Europeanen doen aan voorouderverering

Het eren van ouderen is binnen Afrikaanse spiritualiteit en de Afrikaanse cultuur een belangrijke taak en het heeft een belangrijke functie. Als we kijken naar de westerse wereld en de religieuze beleving en culturele aspecten dan lijkt dit niet voor te komen. Echter komt dit wel degelijk voor in de westerse (Europese) samenleving en wij zullen je hier enkele voorbeelden van geven.

Zoals eerder gezegd lijkt het alsof er niet aan voorouderverering wordt gedaan in de westerse culturen en religieuze stromingen. Voorouderverering wordt voornamelijk geassocieerd met Afrikaanse spirituele stromingen zoals bijvoorbeeld Winti, Ifa en Vodun. Hier wordt regelmatig ook denigrerend en geringschattend naar gekeken en over gesproken. Echter als we kijken naar de westerse samenleving dan zien we dat ook deze maatschappijen voorouderverering in hun fundament hebben en dat voorouderverering op meerdere facetten en in meerdere plaatsen en lagen in de Nederlandse samenleving voorkomt.

Feestdagen

Als we kijken naar de rituelen en tradities in de westerse samenlevingen zoals Nederland dan zien wij dat deze doordrenkt zijn met een vorm van voorouderverering. Het zijn de rituelen en tradities die moeten zorgen dat de geest/het gedachtegoed van de voorouders levend blijft en dat de manier van leven gewaarborgd blijft. Oftewel “na a fasi fa a samenleving sreka”. Een voorbeeld hiervan is het afleggen van de eed van Hippocrates door artsen. Dit is een westers ritueel behorende bij een westerse traditie die de geest van Hippocrates in ere houdt, met andere woorden voorouderverering. Maar ook feest-/heiligdagen zijn een vorm van voorouderverering om de geest van een voorouder in leven en in ere te houden, zoals dit het geval is met bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en Goede Vrijdag. Vandaar dat veranderingen van het sinterklaasfeest zoveel spanningen veroorzaken, omdat men vecht om een bepaalde geest in ere te houden.

Kunst en cultuur

Ook als we kijken naar de kunst- en culturele instellingen en evenementen dan zien wij voorbeelden van voorouderverering. Vele musea, musicals, tentoonstellingen en andere evenementen in deze sector zijn gewijd aan het eren van overleden voorouders door het belichten en/of vieren van hun ervaringen en prestaties. Denk hierbij aan het Van Gogh Museum, maar ook het Rijksmuseum en andere musea staan vol kunststukken die vol trots worden bekeken. De monetaire waarde van de kunststukken die in deze musea te vinden zijn, zeggen veel over de waarde die men hecht aan hun voorouders aangezien deze kunststukken vaak miljoenen waard zijn. Maar ook het vieren van 5 mei is een manier om de ervaring van voorouders te belichten en de prestatie te vieren. Zoals de verkregen vrijheid die op 5 mei wordt gevierd.

Benaming van objecten

Het laatste voorbeeld die wij willen benoemen is het geven van namen aan objecten, instanties en personen. Vele objecten, instituten en personen zijn vernoemd naar en ter ere van hun voorouders. Denk aan de vele straten, maar ook tunnels en bruggen, die namen hebben van mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Of de vele standbeelden die voor deze mensen zijn vervaardigd. Maar ook bijvoorbeeld scholen zoals de montessori scholen. En niet te vergeten kleinkinderen die naar overleden familieleden zoals grootouders, ouders, ooms en tantes worden vernoemd. Dit zijn allemaal manieren om de geest van de overledene te eren en levend te houden.

Voorouderverering is alomtegenwoordig

Zoals je leest is voorouderverering alomtegenwoordig en doen alle volkeren het. Er is niets mis mee en is zelfs noodzakelijk. Echter is het in een multiculturele samenleving belangrijk om te kijken naar de rol die de voorouder die wordt geëerd heeft gespeeld in relatie met de diverse culturele groepen in de samenleving.

Literatuurlijst

Bijster, P. “Winti is voor iedereen”. Happinezz, vol. 4, april 2022, pp. 68-79.

Orunmila, K. & Akoeba, M. Winti Sabi Filosofische weetjes over Winti. Almere, Blaka Online, 2022.

Blaka is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle inhoud op deze website is informatief. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor sport-, medische- en voedingsadviezen van een arts. Voedings- en gezondheidstips moet je ten alle tijden eerst met je arts bespreken. Wij streven naar volledigheid, actualiteit en correctheid van de informatie op onze website. Wij kunnen niet garanderen dat de gehele inhoud van deze website daadwerkelijk correct, actueel en volledig is. Blaka is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.

Deel dit met je vrienden!