ERFENIS vanuit de winti filosofie

Wanneer jij denkt aan een erfenis, waar denk je dan aan? De meesten van ons kunnen en zien vaak ook graag geld, sieraden en huizen kortom materiële bezittingen als erfenis. Meestal wordt een erfenis gezien als materiële goederen die door ouders of voorouders zijn achtergelaten voor de komende generaties. Dit kan gebruikt worden om mee te overleven of verder uit te bouwen. Echter is de materiële erfenis niet de enige erfenis die je hebt of krijgt. Heb jij daar ooit over nagedacht? Lees vooral verder als je wilt weten wat wij bedoelen.

Vele mensen over de gehele wereld kunnen in tegenstelling tot mensen van andere afkomsten rekenen op een materiële erfenis. De groep mensen van Afrikaanse afkomst die materiële afkomst kan gebruiken als opstap naar een betere positie in de maatschappij is klein. Er zijn een hoop mensen met Afrikaanse roots die je zullen zeggen dat ze van de bodem komen en met niets zijn begonnen. Zij zijn van mening dat ze nauwelijks tot geen erfenis/nalatenschap hebben en hebben gekregen. Vooral vele rappers verbaliseren dat ze met niets begonnen en van de bodem komen. Er zijn menig liederen over dit onderwerp geschreven. Aan de andere kant kijkt men naar mensen van een andere afkomst die veel vaker en een ogenschijnlijker betere erfenis ontvangt en neemt deze dan ook als voorbeeld.
Echter als wij naar erfenis kijken vanuit de Afrikaanse en Afro-Caraïbische spirituele leer dan hebben wij heel wat rijkdom om als opstap te gebruiken voor een leven van algeheel welzijn.

Holistische erfenis
De kijk op een erfenis vanuit de wintileer is in tegenstelling tot de westerse gedachte niet gefixeerd op geld en andere bezittingen. Vanuit de wintileer wordt de erfenis holistisch gezien en kunnen we dus de verdeling maken tussen spirituele, psychologische en fysieke erfenis. Alledrie zijn net als op welzijnsgebied onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. De winti spirituele wetenschap leert ons ook dat een erfenis bevorderend of juist remmend kan zijn voor het holistisch welzijn. Als het remmend werkt, dan praat men over een “hebi”. “Hebi” betekent letterlijk zwaarte. De erfenis kan dan figuurlijk als een zware last gezien worden. Een hebi kan transgenerationeel worden en wordt dan als een “kunu” (door sommige als vloek vertaalt) gezien. We lichten de drie eerdergenoemde gebieden van erfenis kort toe.

Spirituele erfenis
De spirituele erfenis is de erfenis die je van je ouders en voorouders hebt gekregen. Hieronder vallen naast de persoonlijke winti’s die jouw akra ondersteunen ook de bere winti’s. Dit is een erfenis, omdat zij naast plichten ook krachten en bescherming met zich meebrengen. Deze kunnen gebruikt worden om jezelf te ontdekken en bij het verwezenlijken van jouw levensdoel. De spirituele kennis en de energie die door jouw voorouders is achtergelaten voor jou en de andere nakomelingen valt ook onder het gedeelte spirituele erfenis.

Psychologische erfenis
Hieronder valt met name het stukje zelfbeeld dat je van je ouders mee hebt gekregen, maar ook hoe je naar anderen kijkt en je wereldbeeld. Cultuur die je van je ouders krijgt overgedragen, maakt hier ook een groot gedeelte van uit. Verder is het de kennis en het inzicht die je krijgt hoe je jouw spirituele en fysieke erfenis kan herkennen en hiermee om moet gaan.

Fysieke erfenis
De fysieke erfenis is alles wat kostbaar is. Daarbij kun je denken aan je fysieke lichaam. Je genetische opmaak is een erfenis van zij die voor jou kwamen. Maar ook materiele zaken zoals huizen, auto’s, geld, sieraden enz. vallen onder fysieke erfenis.

Fysieke erfenis als resultaat
Zoals we eerder al zeiden erkent men en is men in de huidige samenleving en met name de westerse samenleving vooral gefixeerd op een fysieke erfenis. Dit is de voornaamste reden dat sommige mensen denken dat ze van de bodem komen of dat ze met niets beginnen. Afrikaanse spirituele wetenschap, en zo ook winti, leert ons dat fysieke erfenis het resultaat is van spirituele en psychologische erfenis en dat deze gebruikt kan worden om de spirituele en psychologische erfenis in stand te houden of te regenereren. Winti leert ons dat wij altijd iets erven, zeker op spiritueel en psychologisch gebied, maar ook op fysiek gebied.

Volwaardige erfenis
Zij die menen met niets te beginnen, zijn mensen die met name de spirituele en psychologische erfenis die zij hebben, niet kunnen of willen herkennen en erkennen. Onze voorouders hebben vele fysieke erfenissen achtergelaten om op zoek te gaan naar de kennis op spiritueel en psychologisch gebied om ons holistisch welzijn te vergroten en op die manier ook een volwaardige erfenis na te laten voor zij die na jou komen.

Wil jij meer weten over hoe jij winti, spirituele wetenschap, kan toepassen voor jouw holistisch welzijn? Dan is ons boek “Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn” zeker iets voor jou. Bestel jouw exemplaar hier.

Deel dit met je vrienden!
Winti Sabi gezonde leefstijl