Enquêteformulier reguliere en alternatieve zorg

Team Running Nature is een bedrijf dat advies en begeleiding biedt aan particulieren en bedrijven op het gebied van sport, educatie, Afrikaanse geschiedenis, holistisch welzijn, voeding en media- en entertainment.

Voor een uit te brengen boek over de integratie van mensen met Afrikaanse roots in de Nederlandse zorg doen wij onderzoek naar de mening van de bovengenoemde groep over de Nederlandse zorg. Dit doen wij zodat wij in ons boek de juiste adviezen kunnen geven die kunnen leiden tot zorg dat beter aansluit bij de culturele achtergrond van mensen met Afrikaanse roots.

Het invullen van deze enquête zal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag nemen.

De enquête is anoniem, tenzij u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. Indien u anoniem wilt blijven, vult u ons e-mailadres (informatie@runningnature.nl) in. De door u ingevulde antwoorden zijn vertrouwelijk en worden ook zo behandeld.

Begrippenlijst

? Reguliere zorg: Reguliere zorg is al de zorg dat door de overheid wordt gereguleerd en erkend. Denk hierbij aan huisartsen, artsen met specialisaties, psychologen, tandartsen, apothekers, chirurgen enz. enz.

? Reguliere geneesmiddelen: zijn geneesmiddelen die gereguleerd en erkend worden door de overheid. Deze geneesmiddelen worden meestal verstrekt door iemand van de reguliere zorg. Er zijn echter ook geneesmiddelen die je zelf kunt kopen bij drogisterijen en supermarkten, maar die wel erkend zijn door de overheid, zoals paracetamol, ibuprofen, nurofen, advil en rennie. 

? Alternatieve zorg: is zorg dat niet door de overheid wordt gereguleerd en erkend. Denk hierbij aan acupunctuur, natuurgeneeswijzen, osteopathie, aryuveda, yoga en religieuze zorg. 

? Alternatieve geneesmiddelen: zijn geneesmiddelen die niet worden gereguleerd en erkend door de overheid. Ze worden verstrekt door iemand uit de alternatieve zorg. 

  Vraag 1). Maakt u gebruik of heeft u ooit gebruik gemaakt van de reguliere zorg (?) ?
  JaNee

  Vraag 2). Voor welke gebieden maakt u gebruik of heeft u ooit gebruik gemaakt van de reguliere zorg?
  Niet van toepassingPsychologischFysiekAnders, namelijk...

  Vraag 3). Wat is de reden/ zijn de redenen dat u wel of geen gebruikmaakt van de reguliere zorg? (Meerdere keuzes mogelijk)
  Niet van toepassingGeen zorg nodigAnders, namelijk...

  Vraag 4). In hoeverre bent u tevreden met de reguliere zorg in zijn algemeenheid?
  Niet van toepassingZeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden

  Vraag 5). In hoeverre bent u tevreden over de kennis van de reguliere zorgverleners met betrekking tot uw culturele achtergrond?
  Niet van toepassingZeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden

  Vraag 6). Vindt u het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met uw culturele achtergrond vanuit de reguliere zorg?
  JaNee

  Vraag 7). In hoeverre bent u tevreden over de mate waarin de reguliere zorgverleners rekening houden met uw culturele achtergrond?
  Niet van toepassingZeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden

  Vraag 8). Hoe kunnen de reguliere zorgverleners volgens u (meer) rekening houden met uw culturele achtergrond?

  Vraag 9). Zijn er culturele behoeftes waaraan de reguliere zorgverleners niet (kunnen) voldoen?
  JaNeeWeet ik nietNiet van toepassing

  Vraag 10). Welke aanpassingen kunnen de reguliere zorgverleners doen om u een betere behandeling en begeleiding te geven?

  Vraag 11). Maakt u gebruik of heeft u ooit gebruik gemaakt van geneesmiddelen (?) vanuit de reguliere zorg?
  JaNee

  Vraag 12). In hoeverre bent u tevreden over de geneesmiddelen uit de reguliere zorg?
  Niet van toepassingZeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden

  Vraag 13). Wat is de reden/ zijn de redenen dat u wel of geen gebruikmaakt van de geneesmiddelen uit de reguliere zorg? (Meerdere keuzes mogelijk)
  Niet van toepassingGeen geneesmiddelen nodigVanwege de bijwerkingenGeloofsovertuigingAnders, namelijk...

  Vraag 14). Maakt u gebruik of heeft u ooit gebruik gemaakt van alternatieve zorg (?)?
  JaNee

  Vraag 15). Voor welke gebieden maakt u gebruik van de alternatieve zorg? (Meerdere keuzes mogelijk)
  Niet van toepassingPsychologischFysiekSpiritueelAnders, namelijk...

  Vraag 16). Wat is de reden/ zijn de redenen dat u wel of geen gebruikmaakt van alternatieve zorg? (Meerdere keuzes mogelijk)
  Niet van toepassingReguliere zorg is niet voldoendeGeloofsovertuigingAnders, namelijk...

  Vraag 17). Indien u gebruikmaakt van alternatieve zorg naast uw reguliere zorg, maakt u dit dan kenbaar aan uw reguliere zorgverlener?
  JaNeeNiet van toepassing

  Vraag 18). Staan uw zorgverleners open voor alternatieve zorg?
  JaNeeWeet ik nietNiet van toepassing

  Vraag 19). In hoeverre bent u tevreden met de alternatieve zorg in zijn algemeenheid?
  Niet van toepassingZeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden

  Vraag 20). Maakt u gebruik of heeft u ooit gebruik gemaakt van alternatieve geneesmiddelen?
  JaNee

  Vraag 21). Wat is de reden/ zijn de redenen dat u wel of geen gebruikmaakt van alternatieve geneesmiddelen? (Meerdere keuzes mogelijk)
  Niet van toepassingGeen alternatieve geneesmiddelen nodigReguliere geneesmiddelen niet voldoendeGeloofsovertuigingAnders, namelijk...

  Vraag 22). In hoeverre bent u tevreden over de alternatieve geneesmiddelen?
  Niet van toepassingZeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden

  Vraag 23). Op welke gebieden heeft de alternatieve zorg resultaten geboekt die de reguliere zorg niet kon/wilde boeken? (Meerdere keuzes mogelijk)
  Niet van toepassingPsychologischFysiekSpiritueelAnders, namelijk...

  Vraag 24). Maakt u in zijn algemeenheid liever gebruik van de reguliere zorg of de alternatieve zorg?
  Reguliere zorgAlternatieve zorgGeen van beidenCombinatie van beidenNiet van toepassing

  Vraag 25). Waarom kiest u voor uw antwoord op vraag 24?

  Vraag 26). Maakt u op het gebied van psychologische problemen liever gebruik van de reguliere zorg of de alternatieve zorg?
  Reguliere zorgAlternatieve zorgGeen van beidenCombinatie van beidenNiet van toepassing

  Vraag 27). Waarom kiest u voor uw antwoord op vraag 26?

  Vraag 28). Maakt u op het gebied van fysieke problemen liever gebruik van de reguliere zorg of de alternatieve zorg?
  Reguliere zorgAlternatieve zorgGeen van beidenCombinatie van beidenNiet van toepassing

  Vraag 29). Waarom kiest u voor uw antwoord op vraag 28?

  Vraag 30). Maakt u op het gebied van spirituele problemen liever gebruik van de reguliere zorg of de alternatieve zorg?
  Reguliere zorgAlternatieve zorgGeen van beidenCombinatie van beidenNiet van toepassing

  Vraag 31). Waarom kiest u voor uw antwoord op vraag 30?

  Vraag 32). Wat is uw geslacht?
  ManVrouw

  Vraag 33). Wat is uw leeftijd?
  Jonger dan 16 jaar16-24 jaar25-40 jaar41-55 jaar56-70 jaar71 jaar en ouder

  Vraag 34). In welke regio bent u woonachtig?
  Regio Noord (Groningen/Friesland/Drenthe)Regio Oost (Overijssel/Flevoland/Gelderland)Regio Zuid (Utrecht/Noord-Brabant/Limburg)Regio West (Noord-Holland/Zeeland/Zuid-Holland)

  Vraag 35). Bent u woonachtig in de randstad?
  NeeJa, Rotterdam en/of randgemeente(n)Ja, Amsterdam en/of randgemeente(n)Ja, Den Haag en/of randgemeente(n)Ja, Utrecht en/of randgemeente(n)

  Vraag 36). Heeft u Afrikaanse roots?
  JaNee

  Vraag 37). Heeft u nog op- of aanmerkingen met betrekking tot deze enquete?

  Vraag 38). Wilt u op de hoogte blijven van ons uit te brengen boek? Laat dan hier uw e-mailadres achter. Indien u niet op de hoogte wilt worden gehouden, vult u hier informatie@runningnature.nl in.

  Vraag 39). Hoe bent u bij onze enquete terecht gekomen?Website (www.runningnature.nl)FacebookTwitterInstagramE-mailPersoonlijke benadering door Team Running NatureAnders, namelijk...

  Einde van de vragenlijst. Heeft u alle antwoorden ingevoerd? Zorg ervoor dat alle vragen zijn ingevoerd, anders wordt de vragenlijst niet goed verstuurd. Onderaan deze pagina kunt u zien of de vragenlijst daadwerkelijk is verzonden.

   

   

  Deel dit met je vrienden!