De kracht van je naam

In de cultuur van onze voorouders heeft je naam een holistische (fysieke, psychologische en spirituele) functie en daarbij ook kracht. Een naam werd niet gekozen omdat het mooi klonk, maar het moest vooral kracht geven en speelde daarom ook een prominente rol in jouw holistisch welzijn. Als je hier meer over wilt weten, lees dan vooral verder.

De omstandigheden/situatie
Onze voorouders kregen en gaven geen namen omdat ze mooi klonken. De namen die werden gekozen, hielpen het kind bij het verkrijgen en behouden van holistisch welzijn, zodat het kind de functie/boodschap die het in de gemeenschap en op aarde kwam vervullen kon verwezenlijken. De namen die het kind kreeg moest dus een verhaal vertellen die hem/haar en zijn/haar omgeving aan die functie herinnerde. Zo werden er in verschillende Afrikaanse gemeenschappen tijdens de zwangerschap rituelen gedaan die belangrijk waren voor het kiezen van de naam. De namen die een persoon kreeg werden op verschillende manieren gekozen, maar hadden allemaal bovengenoemd doel.

Dagnaam
Een andere manier waarop namen worden gegeven aan een kind is aan de hand van de dag waarop het kind is geboren. Niet alleen in Afrika is dit normaal, maar ook bij de diaspora, zoals in Suriname bijvoorbeeld. Een optie is om het kind één van de 7 paar kradin te geven. In Afrika en de diaspora zegt men dat elke akra/ziel heeft wat men bij de Akan kradin noemt. Veelal zegt men dat het een dagnaam is, maar voor onze voorouders had het een veel diepere spirituele betekenis. Volgens de leer van onze voorouders komen winti’s/abosom/orishas op alle dagen en tijdstippen voor. Echter is het net zoals in de natuur en de gehele kosmos zo dat een bepaalde energie/wetmatigheid de overhand heeft. Aangezien alles met elkaar verbonden is, is dit ook zo in de dimensie van winti’s/abosom/orishas. Dit betekent dat er elke dag een winti is die de overhand heeft en eigenlijk de “voorzitter” van die dag is. Dit wil zeggen dat de energie en kwaliteiten van die winti die dag dominanter zijn dan die van de rest. Mensen met de kradin van een bepaalde dag hebben dus een akra die in het bezit is van de energie/wetmatigheden en de kwaliteiten van de winti van die dag. Een akra kiest er dus voor om op een bepaalde dag en zelfs tijdstip geboren te worden, omdat het de energie en dus ook mogelijkheden geeft tot de kwaliteiten van een bepaalde winti die belangrijk zijn voor de boodschap/missie van die akra en de persoon. Onze voorouders leerden ons namelijk ook dat de akra ook in het bezit is van je nkrabea/lotsbestemming. Het geven van de kradin van een kind helpt het kind en de omgeving dus herinneren aan de boodschap dat het is komen brengen aangezien de kradin een deel van de puzzel is. Hierdoor kan het dus dat iemand geboren op maandag Kodjo/Adjoeba heet of iemand die op woensdag geboren is Kwakoe/Akoeba. De namen kunnen verschillen afhankelijk van de gemeenschap. Denk aan Akan, Yoruba, Mende of diaspora, maar het principe is hetzelfde. Een andere optie is dat iemand niet de kradin als naam krijgt, maar een naam die de energie of kwaliteiten van die dag omschrijven. Denk aan iemand die op donderdag is geboren. Dat zijn meestal strijdvaardige en moedige mensen. Zo iemand kan bij de Akan de naam Barima krijgen, wat neerkomt op een heldhaftig/moedig persoon. Of iemand die op de vrijdag is geboren kan bij de Akan Okyini genoemd worden, omdat mensen die op vrijdag geboren zijn bekend staan als zwervende/reizende mensen.

Zo zijn er nog meerdere manieren waarop onze voorouders namen kozen voor de nieuwgeborene. Aangezien dit geen boek is, houden wij het bij deze twee manieren. Belangrijk is om te weten dat onze voorouders een achterliggende gedachte hadden bij het geven van een naam. Onze voorouders wisten dat een naam kracht heeft. De kracht van je naam is de kracht om jouw kracht (energie/kwaliteiten) te ontwakenen door je te herinneren wie je bent en welke boodschap je ons komt brengen.

Literatuurlijst
Ashun, A., Elmina The Castle & The Slave Trade
Opoku, K.A., West African Traditional Religion
Orunmila, K. & Akoeba, Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn
Some, M., Of water and the spirit
Some, M., Ritual
Some, M., The healing wisdom of Africa
Some, S., The spirit of intimacy
Wooding, C.J., Winti: een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname

Deel dit met je vrienden!