Het belang van Afrocentrische hulpverlening

In de loop der jaren was en is er een besproken en onbesproken behoefte blijven bestaan bij mensen van Afrikaanse oorsprong om hulpverlening te ontvangen vanuit een afrocentrische filosofie. Het feit dat mensen met Afrikaanse oorsprong, of het nou continentaal of in de diaspora is, waar dan ook ter wereld tot de groep met een achterstand op het gebied van gezondheid (fysiek en mentaal) behoren, is genoeg validatie om aan deze behoefte voor een afrocentrische hulpverlening te voldoen. We kunnen stellen dat de Europese/Westerse filosofie tekort heeft geschoten en nog steeds tekort schiet om de achterstand dat mensen van Afrikaanse oorsprong hebben te verkleinen. Waarom is afrocentrische hulpverlening zo van belang?

Voor mensen van Afrikaanse oorsprong is het belangrijk dat zij geholpen worden met een methode dat een Afrikaanse filosofie heeft, omdat het beter zal aansluiten op het algehele welzijn, verder te noemen holistische welzijn, van de Afrikaan. Verder moeten we vaststellen dat de huidige methode vanuit de Europese filosofie geen afdoende effect heeft, aangezien mensen van Afrikaanse oorsprong nog steeds behoren tot de ziekste groep waar dan ook ter wereld. Ook moeten we niet vergeten welke rol de westerse filosofie en wetenschap heeft gespeeld in het dehumaniseren van mensen met Afrikaanse roots. Het is de westerse/Europese wetenschap en cultuur dat gebruikt werd om de slavernij en daarop volgende kolonisatie te valideren. Zoals Wade D. Nobles en vele andere wetenschappers hebben aangegeven was en is het voor slavenhouders en kolonisators noodzakelijk om de natuurlijke cultuur te vernietigen van de tot slaafgemaakte of gekoloniseerde groep. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de wetenschap en het educatiesysteem van de tot slaafgemaakte of gekoloniseerde groep van zijn waarde te strippen. Enkele voorbeelden zijn het criminaliseren van de natuurlijke tradities en rituelen van in dit geval de nazaten van de tot slaafgemaakte en gekoloniseerde Afrikanen. Zoals dat met het praktiseren van Winti en Capoeira het geval was. Beiden waren zeer lange tijd bij de wet verboden. Bovengenoemde heeft geleid tot [1]Afrofobie en [2]Europhillia bij niet alleen mensen met Europese oorsprong, maar ook bij mensen van Afrikaanse oorsprong zelf. We moeten niet vergeten dat bepaalde collectieve gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld slavernij, kolonisatie en de holocaust niet alleen effect heeft op de directe slachtoffers maar ook op de nazaten. Als we hiervan uitgaan dan moeten wij accepteren dat er ook een bepaald effect is op niet alleen de directe daders, maar ook de nazaten van de daders. Praktisch gezien betekent dit dat er door middel van cultuur, wetenschap en educatie (drie gebieden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn) gedragingen in stand worden gehouden die een nadelig effect hebben voor de samenleving. De vraag luidt dus: “Hoe effectief zal een hulpverlener of een hulpverleningsmethode zijn bij het begeleiden van een cliënt die door die hulpverlener of die hulpverleningsmethode bewust of onbewust als inferieur wordt gezien?”

Afrikaan zijn is meer dan alleen huidskleur
Afrikaans zijn ben je niet simpelweg door een huidskleur dat een manifestatie is van meer melanine dan een ander. Alhoewel er genoeg mensen zijn met Afrikaanse roots die denken dat hoe lichter de tint, des te hoger de hiërarchie in de maatschappij en het een manier is om zich van het Afrikaans zijn te distantiëren, het niets uitmaakt als het aankomt op racistische behandelingen en ervaringen. Dit komt omdat Afrikaans zijn, zoals eerder benoemd, niet eindigt bij een donkere huidskleur. Afrikaan zijn wordt gedefinieerd door een overeenkomstige biochemische en anatomische samenstelling (biologie), cultuur en een voorouderlijke nalatenschap (geschiedenis). Dit wil zeggen dat de nazaten van de tot slaafgemaakte Afrikanen net zo Afrikaans zijn als de nazaten van de Afrikanen die achter zijn gebleven op het landvlakte dat bekend staat als het continent Afrika. Het is dit gegeven dat door de effecten van de slavernij en kolonisatie vergeten of genegeerd wordt en in stand wordt gehouden door de niet natuurlijke culturele, wetenschappelijke en educatieve beleving van mensen met Afrikaanse roots met alle gevolgen van dien voor het holistische welzijn.

Nadruk op holistisch welzijn
Afro-centrische hulpverlening is een die op de eerste plaats een positieve uitwerking zal hebben en daardoor zijn vruchten zal afwerpen voor het holistische welzijn van mensen met Afrikaanse roots. Echter is de positieve uitwerking niet gelimiteerd tot deze bevolkingsgroep en zal werken vanuit deze werkwijze ook positief zijn voor hulpvragers uit andere bevolkingsgroepen. Verder moeten we niet vergeten dat een verbeterde holistische welzijn van mensen met Afrikaanse roots een positief effect zal hebben op het sociaal-economische gebied van multiculturele gemeenschappen waar men oprecht met elkaar wil samenleven. Afro-centrische hulpverlening is een systeem waarbij de denkwijze een vertrekpunt heeft en gecentreerd is rondom de Afrikaanse filosofie. Deze filosofie is er een die bij diepgaand onderzoek te vinden is in elke Afrikaanse gemeenschap van voor de slavernij en kolonisatie van de Afrikaanse mensen. Het is een filosofie die door de tot slaafgemaakte Afrikanen is meegenomen naar de andere kant van de oceaan. Deze filosofie vindt men terug als het fundament van de diverse Afrikaanse spirituele wetenschappen, die voor de leek en buitenstander verschillend lijken, maar voor de kenner bestaat uit een en hetzelfde fundament. Deze filosofie luidt dat alles gedaan wordt in een harmonie met het universum voor de overleving van de gemeenschap. Deze filosofie geeft al aan dat er vanuit deze filosofie wordt uitgegaan van een verbondenheid van alles wat zich in het universum bevindt.

De rol van Winti
In dit geval is er een belangrijke rol weggelegd voor Winti, de Afro-Surinaamse spirituele wetenschap. Wij van Blaka zien de spirituele wetenschap van Winti als een middel of een praktisch voorbeeld van een Pan-Afrikaanse filosofie voor een Afro-centrische hulpverlening. Nergens is er zo een diverse groep aan tot slaafgemaakte Afrikanen bij elkaar gebracht als in Suriname met als resultaat dat de diverse Afrikaanse spirituele wetenschappen tot een harmonische spirituele wetenschap zijn samengesmolten. In feite kan men zeggen dat als er een Pan-Afrikaanse spirituele wetenschap is, dat Winti een praktisch voorbeeld ervan is. Winti bestaat op het gebied van taal, rituelen, tradities en wetenschap uit bronnen van de Fanti-Akan, Ewe-Fon, de Bantu-kongo, de Yoruba en daardoor ook Kemet/Nubia (oud Egypte, Sudan en Zuid Sudan).

Afro-centrische behandeling van belang voor holistisch welzijn
Als we willen dat mensen van Afrikaanse oorsprong gelijkwaardig in de maatschappij kunnen deelnemen en hun volle potentie kunnen behalen, moeten wij ervoor zorgen dat het holistische welzijn van de mensen van Afrikaanse oorsprong gezond is. Afro-centrische hulpverlening speelt hierin een zeer belangrijke rol. De juiste manier om dit te kunnen behalen, is via afro-centrische hulpverlening.

22 november 2018 komt het eerste boek van Blaka uit met als onderwerp Afrikaanse spiritualiteit en holistisch welzijn. Het zal een handboek vormen hoe spiritualiteit van Afrikaanse oorsprong toe te passen in het dagelijkse leven voor holistisch welzijn.

[1] Afrofobie is een aanhoudende, abnormale irrationele angst voor Afrikaanse dingen.

[2] Europhillia is een positieve, liefde, affectie voor Europese dingen.

Literatuurlijst
Afrika, dr. L.O., The power and science of Melanin
Afrika, dr. L.O., Afrikan Holistic health
Ashby, dr. M., The Kemetic diet: Ancient African Wisodm for health
Nobles, Ph.D. W.W., Seeking the Sakhu 
Nobles, Ph.D. W.W.(2015), From Black Psychology to Sakhu Djaer: Implications for the Further Development of a Pan African Black Psychology
Nobles, Ph.D. W.W.(2013), Fundamental Task and Challenge of Black Psychology
Nobles, Ph.D. W.W., NSaka Sunsum (Touching the Spirit): A Pedagogy and Process of Black Educational Excellence

Deel dit met je vrienden!