Kemet en Kush niet de eerste beschaving

Dat Black History wordt besproken is belangrijk, maar net zo belangrijk is de lens oftewel het perspectief van waaruit het wordt gedaan. Tenzij dit een Afrikaans perspectief is zal deze historie in de meeste gevallen nadelig zijn voor Afrika en de Afrikanen. Deze geschiedenis zal dan zijn doel missen en eerder zorgen voor verwarring en verdeeldheid dan voor eenheid en kracht.

Kemet en Kush, het begin van de beschaving en civilisatie
De Afrikaanse geschiedenis heeft enkele dieptepunten gekend, maar zeker ook vele hoogtepunten. Het begin van de civilisatie wordt aan Afrika toegedicht. En wanneer daarover wordt gesproken gaat het gesprek al snel naar Kemet en Kush als begin van de beschaving en civilisatie. Ook vele andere uitvindingen en gewoontes zoals wetenschap en cultuur worden aan Kemet en Kush toegedicht. Aangezien de oudste en best bewaarde bewijzen van deze theorie in deze twee plaatsen zijn gevonden is het niet vreemd dat men dit denkt. Maar een herevaluatie en diepere blik in deze bewijzen zal ons van gedachten doen veranderen.

De betekenis van het woord civilisatie
Het is belangrijk om eerst te kijken naar het woord civilisatie en de betekenis daarvan. Een onderzoek naar dit woord levert verschillende definities op die allemaal neerkomen op de mate van georganiseerde ontwikkeling van een groep mensen. Het woord “beschaving” dat als synoniem ervoor wordt gebruikt, verwijst naar die ontwikkeling. Beschaving is de vertaling van het woord “Eruditio”, wat bijschaven betekent, en dat is precies wat ontwikkeling is, namelijk het bijschaven van iets of iemand. Nu we dit weten en we gaan terug naar de theorie dat Kemet en Kush het begin van de beschaving/civilisatie zijn, dan moeten we deze theorie verwerpen.

De eerste dynastie was niet het begin van civilisatie
De bewijzen hiervoor vinden we in de informatie over Kemet en Kush, namelijk de theologie hiervan en wetenschappelijk DNA onderzoek. Als er over Kemet wordt gesproken wordt er meestal gesproken vanaf de eerste dynastie. Echter is de eerste dynastie het begin van de dynastieke periode, maar niet het begin van de mensheid en ook niet van georganiseerde samenleving in die regio. Ten tweede is het belangrijk om te weten dat ze in Kemet zeiden dat ze uit het zuiden kwamen, wat refereert naar Kush. Het begin van de civilisatie zou dus uit Kush komen. Maar als we naar Kush kijken dan zien we dat de mensen uit Kush vanaf de oorsprong van de Nijl, die in het hart van Afrika ligt (ook the Great Lakes region van Afrika genoemd), zich langs de Nijl hebben verplaatst waar zij de geweldige beschaving in Kush en Kemet hebben ontwikkeld.

Anu theologie
Het bewijs hiervoor vinden we in de Anu-theologie. Deze theologie komt uit de stad Anu, door de grieken Heliopolis genoemd. Dit is de oudste theologie van Kemet over de creatie en wordt daardoor ook gezien als de oudste theologie op aarde. Elke andere theologie of spirituele stromingen van Kemet komen voort uit de Anu-theologie. Hierin zien we dat toen het alles doordringende, creërende bewustzijn, Ra genoemd, de aarde had gecreëerd hij in de vorm van de Neter Bes op aarde zijn creatie kwam afmaken. Bes is een klein bebaard mannetje die geëerd werd en waarvan de mensen in Kush en Kemet zeiden dat zij afstamden. Verder onderzoek naar Bes doet ons stuiten op de gelijkenissen met de Anu/Twa mensen die tegenwoordig denigrerend pygmee of bosjesmannen worden genoemd. Deze Twa mensen, ook wel Batwa genoemd, zijn een volk dat zich vanuit Centraal-Afrika in diverse richtingen hebben verplaatst, waardoor ze in het oerwoud van diverse Afrikaanse landen te vinden zijn. Congo, Angola, Kameroen, Burundi, Oeganda en Zuid-Afrika zijn enkele van deze landen. Dezelfde Twa mensen zijn ook de oudst geregistreerde bewoners van de eerder genoemde Great Lakes region. Hoewel er geen Anu/Twa gemeenschappen in Sudan/Egypte te vinden zijn tegenwoordig is het verhaal dat deze mensen zich ook naar het oosten hebben verplaatst waar zij Bes werden genoemd. Verhalen verwijzen naar Bes als hoofdpriester in het hof van de Per Aah/Nsut Bity (beter bekend als Farao). Deze Bes waren meesterpriesters en kenden kruiden als geen ander, waarmee zij alle ziektes konden genezen. Wanneer er een Farao moest worden ingewijd ging deze met Bes mee het hart van Afrika in, waar er allerlei rituele inwijdingen plaatsvonden.

San-gemeenschap, oudste mensen op aarde
Wat dit verhaal interessanter maakt is dat wetenschappers middels een onderzoek hebben ontdekt dat de San-gemeenschap uit Zuid-Afrika, die deel uitmaken van de Anu/Twa familie die vanuit het noorden Zuid-Afrika binnenkwamen, in het bezit zijn van de oudste DNA op aarde en daarmee de oudste mensen op aarde zijn. Dit verwijst weer naar de Anu theologie. De Anu theologie is vastgelegd door de priesters in Kemet die niet toevallig de Anu/Twa, ook wel Bes genoemd waren. De theologie heeft de naam Anu van de Anu/Twa mensen, maar in die theologie wordt verteld dat Bes de eerste persoon op aarde is. Dit zou dus bevestigt zijn door het wetenschappelijke onderzoek.

Een belediging voor onze voorouders
Als we dus uitgaan van dit gegeven, maar we zeggen dat beschaving/civilisatie in Kush begon dan zeggen wij ook indirect dat onze eerdere voorouders en de periode voor de bouw van pyramides, Heru-M-Akhet (beter bekend als de Sfinx) en tempels eentje zonder beschaving was. Dit is incorrect aangezien de Anu/Twa mensen al eeuwen een sociale georganiseerde ontwikkeling hebben die onbegrepen is. En ieder weldenkend mens weet dat er voor elk hoogtepunt een periode van bijschaving oftewel beschaving nodig is. Verder gaven onze voorouders in Kemet en Kush aan veel van hun kennis van Bes te hebben.

Until the lion has his own storyteller, the hunter will have the best part (african proverb)
Zeggen dat civilisatie/beschaving in Kemet en Kush begon zou een belediging zijn voor onze voorouders die er eerder waren. Wij denken dat het niet verkeerd zou zijn om te zeggen dat Kemet en Kush evenals de Ghana, Mali en andere grote Afrikaanse imperiums hoogtepunten van de Afrikaanse beschaving/civilisatie en daarmee historie zijn. En dat Kemet en Kush tot zover de best bewaarde daarvan zijn, maar niet de eerste beschaving.

Literatuurlijst
Afua, Queen, Sacred Woman
Ashby, dr. M., The Kemetic Tree of Life
Connor, S., (2009) World’s most ancient race traced in DNA study Independent: https://www.independent.co.uk/news/science/worlds-most-ancient-race-traced-in-dna-study-1677113.html

Diop, C. A., The African Origin of Civilization
Kamene, K.H., Spirituality Before Religions
Williams, C., Destruction of Black civilization

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Deel dit met je vrienden!