Waarom winti geen profeten kent

De islam heeft Mohammed, christendom Jezus, de joden Mozes en de boeddhisten Boeddha. Wijze mannen die de volgelingen de wil van hun god en de kunst van leven leren. Dit soort mensen worden ook wel profeten genoemd. Bijna elke religie heeft er één of meerdere, echter zien we bij afrocentrische religies/spiritualiteit zoals medu neter, odu ifa, vodun en winti dat er profeten ontbreken. Als je nieuwsgierig bent over hoe dit komt, nodigen we je uit om verder te lezen.

Iedereen heeft een nkrabea
Zoals eerder gezegd hebben de meeste religies één of meerdere profeten en bij de joden, christenen en moslims zijn er zelfs profeten die boven anderen staan zoals Mozes, Jezus en Mohammed. Deze profeten zijn mensen die in contact met hun god staan en middels boodschappen de wil van hun god aan hun volgelingen doorgeven. Zoals al eerder gezegd is dit bij religies zoals winti niet het geval. Eén van de redenen hiervan is dat winti en elke andere afrocentrische religie leert dat de mens naast een fysiek ook een spiritueel deel heeft. De kern van het spirituele deel is onze akra. De akra is een energie, afkomstig van de alles creërende en doordringende energie/kracht Anana genoemd binnen winti. Onze akra is een energie die nooit sterft. Het komt van Anana en zal na onze transitie (dood) ook daar wederkeren. Dit is ons eerste en voornaamste verbintenis met Anana. Onze akra is in het bezit van wat onze Fanti en Akan voorouders nkrabea noemden. Onze nkrabea is onze lotsbestemming en bevat onze opdracht die wij hier op aarde zijn komen vervullen. Die opdracht die elk van ons hier is komen vervullen is om ons de wil van Anana en daarbij de “zin van het leven” te leren. Elk van ons heeft een unieke boodschap in het bezit van onze akra afkomstig van Anana om hier te komen delen. Dit houdt in dat er geen uitverkoren volk of persoon binnen winti is, maar dat eenieder hier is gekomen met een opdracht en wij van elkaar leren en wij dus allen profeten zijn.

De leer van onze voorouders
Een andere reden waarom winti geen profeten heeft, is dat wij de leer van onze voorouders volgen. Binnen afrocentrische religies gaat men uit van leven en bestaat de dood niet. Onze voorouders leren ons dat er verschillende levensvormen zijn. Dat wat men dood noemt is een transitie van de ene levensvorm naar de andere levensvorm. Om deze reden bestaat een Afrikaans gezin traditioneel gezien uit zij die nog geboren moeten worden, zij die “leven” en de (levende) doden/voorouders. Binnen winti leven wij in harmonie met onze voorouders en houden contact met hun middels rituelen. Dit wordt onterecht door enkelen binnen en buiten de winti gemeenschap voorouderverering genoemd, maar het is communicatie met de voorouders. Het houden van een kabra neti is een voorbeeld hiervan. Omdat wij dus uitgaan van leven en wij nog samen met onze voorouders leven wordt er bij levens veranderende gebeurtenissen en beslissingen gecommuniceerd met de voorouders. Onze voorouders hebben al geleefd en zijn ook in een positie om te “zien” wat wij wellicht over het hoofd zien. Om die reden zijn onze voorouders ook onze profeten en leren zij ons dat wat zij achter hebben gelaten, maar ook wat zij ons nu nog communiceren wat de “zin van het leven” is.

Verschillende winti’s
De laatste reden die wij willen aangeven is het feit dat wij in winti spirituele wetenschap nog de diverse winti’s hebben. In Kemet en Kush werden zij neters genoemd, bij de Yoruba orishas, bij de Fanti en Akan Abosom. Deze winti’s zijn de energie, kracht en het bewustzijn achter de natuur/kosmische principes en wetmatigheden waar wij als mensen op aarde en in het universum mee te maken hebben. Elk mens heeft persoonlijke en familiaire winti’s en deze winti’s bezitten dus ook de kennis omtrent deze natuur/kosmische wetmatigheden en principes. Het is dus de bedoeling om in harmonie met je winti’s te leven, zodat je de kracht en kennis hebt om je boodschap en dus project die je akra in samenspraak met Anana heeft gemaakt te vervullen. Het leren kennen van je winti’s helpt je tevens om jezelf te leren kennen, maar ook om Anana te kennen aangezien de kennis en kunde van alle winti’s afkomstig is van Anana. Evenals dat onze akra afkomstig is van Anana. Hoe meer wij onze winti’s en dus Anana leren kennen, hoe meer we over het leven leren, want Anana is leven.

Kortom, binnen de wintileer zijn er geen profeten buiten ons. Onze akra (dus wijzelf), onze voorouders en persoonlijke en familiaire winti’s zijn onze profeten en leren ons over het leven en hoe te leven, vooral omdat eenieder een eigen nkrabea heeft, oftewel een eigen lotsbestemming.

 

Literatuurlijst
Opoku, K.A., West African Traditional Religion.
Orunmila, K & Akoeba. Winti een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn. Almere, Blaka Online, 2018.
Stephen, Henri J.M. Winti Afro-Surinaamse religie en magische rituelen in Suriname en Nederland. Amsterdam, Uitgeverij Karnak, 1998.
Wooding, Charles Johan. Winti: een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname. Dubois, 2013.

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Deel dit met je vrienden!