Waarom winti geen Bijbel, moskee en duivel kent

Binnen de Afrikaanse spiritualiteit, zo ook de winti spirituele wetenschap, bestaat er geen heilig gebouw of tempel, geen heilig boek en geen duivel zoals deze bekend zijn van de Abrahamitische religies. Daar waar de andere religies overeenkomen verschillen zij van winti en andere Afro-Caraïbische en Afrikaanse spirituele wetenschappen. Wat die verschillen inhouden kun je hieronder verder lezen.

Joden hebben de synagoge, moslims de moskee en christenen de kerk. In de Afrikaanse spiritualiteit en zo ook de Afro-Caraïbische spiritualiteit en winti hebben wij de natuur. Winti kent geen specifiek gebouw waar men samenkomt of de alles doordringende schepper te aanbidden of om ceremonies en rituelen uit te voeren. Natuurwetmatigheden en natuur-/kosmische krachten spelen een belangrijke rol in rituelen en ceremonies. Daarom is het van belang dat er geen barrière is tussen de natuur en onszelf wanneer er ceremonies en rituelen worden uitgevoerd.
Winti leert ons dat de natuur zich binnen en buiten ons bevindt en dat wij hierdoor onderdeel zijn van de natuur en de natuur onderdeel is van ons. De ceremonies worden zo dicht mogelijk bij de natuur uitgevoerd, omdat deze dan zo effectief mogelijk zijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, aangezien winti en andere vormen van afrocentrische spiritualiteit van een warm oord komen, maar door migratie wij ook in Nederland of België ceremonies uitvoeren. Het zou nadelig voor de gezondheid zijn om bijv. een kruidenbad in de sneeuw of in de hagel te doen. Je zou dan kans lopen op een longontsteking. In dat soort gevallen worden dan wel rituelen en ceremonies binnen uitgevoerd.

De natuur en kosmos waarborgt de levenslessen
Zowel de joden, christenen als de moslims hebben een heilig boek. De joden hebben de Thora, de christenen de Bijbel en de islam heeft de Koran. Afrikaanse spiritualiteit, Afro-Caraïbische spiritualiteit en winti hebben geen heilig boek. Afrocentrische spiritualiteit draait om de geziene en ongeziene natuur-kosmische krachten en wetmatigheden. Deze krachten en wetmatigheden bevinden zich binnen ons en buiten ons. Zij hebben een intern en extern effect op ons. De lessen bevinden zich niet in een boek, maar worden gewaarborgd door de natuur en kosmos zelf. Als gemeenschap worden ze gekoesterd d.m.v. cultuur en zij worden ook overgedragen d.m.v. culturele uitingen. Tevens is er geen heilig boek, omdat wij zelf het heilige boek zijn. Eenieder is op aarde met een bepaalde levensmissie en alles wat wij doen tijdens het herinneren van en vervolgens uitvoeren van die missie is een voorbeeld voor de anderen in jouw omgeving. Dit kan je zien als de manifestatie van de natuur-/kosmische wetmatigheden en krachten en de daaruit voortvloeiende goede en slechte effecten ervan.

Pech is het resultaat van handelingen of nagelaten handelingen
De joden, christenen en moslims hebben allen de duivel, maar in afrocentrische spiritualiteit komt dit niet voor. In afrocentrische spiritualiteit zijn pech, ongeluk, ziekte en zonde allen het resultaat van handelingen of handelingen die wij nalaten. Overigens worden pech, ongeluk en ziekte vanuit de wintileer niet altijd als puur negatief gezien. Ze kunnen afhankelijk van de situatie gezien worden als een sturende of waarschuwende gebeurtenis. Soms zijn ze een te nemen horde om ons daar te krijgen waar wij horen te zijn, zodat onze lotsbestemming zich kan ontvouwen. Wij kunnen de opdracht waarvoor wij op aarde zijn dan herinneren en uitvoeren. Context is dus zeer belangrijk. Eigen verantwoordelijkheid is zeer belangrijk binnen Afrikaanse spiritualiteit. Alles wat wij meemaken en verkrijgen is het resultaat van de keuzes en de daaruit voortvloeiende handelingen die wij maken of nalaten. Daarom is zelf ontdekking en zelfkennis zeer belangrijk. Dit leert je wat je wel en niet nodig hebt en het leert je hoe pech, ongeluk en ziekte te doorstaan. Bovenal leert het je om je directe band met de allesbevattende scheppende kracht, Anana Keduaman Keduampon, die onderdeel van jou uitmaakt als de levens gevende energie, in winti je akra genaamd, optimaal te behouden. Op het moment dat we dit verwaarlozen ontstaat ruimte voor pech, ziekte en ongeluk. De duivel speelt geen rol in Afrikaanse spiritualiteit. Echter heeft men door onwetendheid getracht om van de Orisha Eshu, in winti bekend als Leba, de duivel te maken. Dit is iets wat door sommige mensen met Afrikaanse roots ook wordt overgenomen. Eshu/Leba wordt dan ook vanuit de onwetendheid onterecht een trickster genoemd.

Wil jij meer weten over hoe jij winti, spirituele wetenschap, kan toepassen voor jouw holistisch welzijn? Dan is ons boek “Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn” zeker iets voor jou. Bestel jouw exemplaar hier.

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Deel dit met je vrienden!