Genen zijn geen excuus

Heel vaak horen wij mensen genen gebruiken als verklaring waarom ze iets wel of niet kunnen. Waarom ze een bepaalde sport niet kunnen beoefenen, waarom ze niet kunnen afvallen of aankomen, waarom ze een bepaalde aandoening of handicap hebben. Dit zijn de mensen, en dat zijn er best veel, die ervan uitgaan dat genen een vaststaand iets zijn en dat zij er verder ook niets aan kunnen doen en machteloos zijn. Deze gedachte is aan de ene kant niet raar aangezien een grote groep wetenschappers, artsen en farmaceuten dit ook zo propaganderen en het tot niet heel lang geleden een wetenschappelijk feit leek. Echter hebben deze mensen vaak wel een oplossing waarbij jij nauwelijks tot niets hoeft te doen, maar zij het wel voor je kunnen oplossen, zoals een pilletje, een operatie of enig andere behandeling. Dit heeft volgens onze mening geleid tot de vorming van excuses en passiviteit bij een hele grote groep mensen. Bij Blaka zeggen wij dat genen geen excuus hoeven te zijn en zeker geen reden tot passiviteit. Als je verder leest dan kom je erachter waarom wij deze mening zijn toegedaan.

Om een mening te kunnen vormen moeten we natuurlijk wel eerst uitleggen wat genen zijn en wat ze doen. Toch? Nou, genen zijn onderdeel van onze DNA, die wij erven van onze vader en onze moeder. Ze bestaan uit vier basis chemicaliën, namelijk Adenine, Cytosine, Guanine en Thymine. Kortweg A, C, G en T genoemd. Deze kunnen gezien worden als de codering van de software dat genen wordt genoemd. De volgorde van de A, C, G en T chemicaliën bepalen onze karakteristieken. Genen bepalen onder andere de kleur van je haar, de grootte van je handen, hoe je praat enz. Ook bepalen ze welke ziektes we wel en niet kunnen krijgen.

Onze genen zijn veranderbaar
Aangezien onze genen erfelijk zijn en onze karakteristieken bepalen, zoals de ziektes die wij kunnen krijgen bijvoorbeeld, is de vraag of onze genen veranderbaar zijn. Niet zo heel lang geleden was het antwoord hierop “nee”. Maar wetenschappers hebben ontdekt dat hun eerdere mening een onjuiste is. Want onze genen zijn wel degelijk veranderbaar en daarbij dus ook onze karakteristieken en hiermee dus ook onze lotsbestemming.

De genen kunnen aan- of uitgezet worden door de natuurlijke schakelaars
Wetenschappers hebben ontdekt dat er zich schakelaars bevinden op onze genen. Die schakelaars worden epigenetics genoemd. Deze schakelaars bepalen welke genen aan of uitgeschakeld zijn en in welke mate. Je kunt het zien als de Bluetooth of je WiFi functie op je telefoon. Je genen zorgen ervoor dat die functies zich überhaupt bevinden op je telefoon, maar het zijn de epigenetics die bepalen of deze functie aan of uitgeschakeld is. Dit wordt beïnvloed door de omgeving en het milieu waarin we ons bevinden, gebeurtenissen, onze gedragingen en gewoontes. Kortom het draait om de keuzes die wij maken. Die keuzes hebben niet alleen invloed op ons, maar ook op ons nageslacht. In een onderzoek over de hongersnood in Nederland tijdens de Tweede Wereld oorlog, ook wel bekend als de hongerwinter, hebben de onderzoekers ontdekt dat de effecten van die hongersnood niet alleen merkbaar waren bij kinderen die het overleefd hadden, maar ook invloed had op de kinderen die zij kregen.

Wees je bewust van de keuzes die je maakt
De conclusie die de wetenschap nu trekt is dat onze genen in tegenstelling tot wat zij eerder dachten niet statisch zijn. We erven de genen van onze voorouders, die een bepaalde genetische instelling hebben afhankelijk van het milieu en de omgeving waar zij leefden, de gedragingen en gewoontes die zij hadden (bijvoorbeeld roken, drinken, sporten) en de gebeurtenissen die zij meemaakten (denk aan een vliegramp bijvoorbeeld). Maar onze genetische instelling kan in positieve en negatieve zin beïnvloed en veranderd worden. Dit wil dus zeggen dat afvallen, stoppen met roken of het krijgen van een hoge bloeddruk afhankelijk is van de keuzes van jou en je voorouders. De keuzes die je voorouders hebben gemaakt kunnen je op het gebied van gezondheid bijvoorbeeld een voorsprong of achterstand geven door de genetische instelling die zij je meegeven. De keuzes die jij op jou beurt weer maakt kunnen je nageslacht een voorsprong of achterstand geven. Excuses zijn er dus (bijna) niet meer, het draait om de keuzes die wij maken en of wij tevreden zijn met de uitkomst van die keuzes.

Deel dit met je vrienden!