3 redenen waarom Afrikaanse spiritualiteit wordt afgezworen

Elk volk op aarde leeft volgens een variant van de levensstijl en de kennis daarvan die hun voorouders hebben overgegeven. Mensen van Afrikaanse roots zijn de enigen op aarde die de leer en kennis van hun voorouders massaal afwijzen. Wij geven je in deze post de voornaamste redenen waarom mensen met Afrikaanse roots nog steeds alles behalve Afrikaanse spirituele wetenschap als levenswijze kiezen.

In den beginne in Afrika waar onze voorouders vandaan komen bestond er geen jodendom, christendom noch islam. De meeste van onze tot slaafgemaakte Afrikaanse voorouders behoorden tot geen van deze religies. Onze voorouders hadden hun eigen spiritualiteit en daarbij behorende spirituele wetenschap. Het is die spirituele wetenschap die ervoor heeft gezorgd dat wij als volk niet zijn uitgeroeid en weggevaagd. Toch zijn de meeste mensen van Afrikaanse oorsprong aanhangers van de joodse, christelijke of islamitische religie en wordt er denigrerend en met afschuw gekeken naar de Afrikaanse spirituele wetenschap. Dit brengt ons bij de eerste reden.

1. De geheime praktisering van Winti en andere Afrikaanse spirituele wetenschappen
In 1698 werd Winti en elke andere uiting van Afrikaanse spiritualiteit en spirituele wetenschap verboden bij de wet middels artikel 540. Dit werd pas in 1971 opgeheven. Dit had als gevolg dat Winti ondergronds ging. Hiermee bedoelen wij dat Winti stiekem en verborgen werd gepraktiseerd. De tot slaafgemaakte Afrikanen en hun nazaten sloten zich als dekmantel aan bij de christelijke kerk. Dit is een beweging die overigens ook in andere Zuid-Amerikaanse en Caraibische landen te zien is. In Brazilië en Haïti o.a. heeft dit ertoe geleid dat diverse christelijke heiligen als symbool werden gebruikt voor de Loa’s en Orishas, bij Surinamers bekend als Winti’s. In Suriname was dit niet het geval. De kerk diende slechts als dekmantel. Het heeft er wel voor gezorgd dat men nu denkt dat Winti en de christelijke religie met elkaar verbonden zijn of dat de een uit het ander voortkomt. Ook dit is niet het geval. Onze voorouders die de kerk als dekmantel gebruikten en Winti ondergronds praktiseerden, hebben hun kinderen uit bescherming voor zichzelf en de kinderen in het ongewisse gelaten over deze tactiek. Het nadelige gevolg ervan is dat velen van onze voorouders dood gingen met dit geheim en dat hun kinderen achterbleven met de gedachte dat hun ouders werkelijke aanhangers waren van het christelijke geloof. De achtergebleven kinderen werden hartstochtelijke aanhangers van de kerk en zworen Winti af. Alhoewel er ook een groep was die net als hun voorouders naar buiten toe vrome christenen waren, maar zich stiekem bezig hielden met Winti, iets wat vandaag de dag nog gebeurt.

2. Onwetendheid en angst voor Winti en andere Afrikaanse spirituele wetenschappen
Een ander punt is dat er door het “ondergronds’ gaan van Winti bij velen onwetendheid en angst heerst wat betreft Winti. Voor velen en vooral zij die leven volgens een Westerse filosofie is Winti een donker gebied vol met tovenarij en bijgeloof (Zie ook: Misvattingen over Winti en Afrikaanse spiritualiteit; winti is niet wetenschappelijk en Misvattingen over Winti en Afrikaanse spiritualiteit; Winti is tovenarij of zwarte magie). Een gedachte dat mogelijk is gemaakt door het gebrek aan overdracht van informatie en kennis. Het wordt ook nog versterkt door de afwijzende houding van de kerk. En natuurlijk waar er onwetendheid is, is er ruimte voor oplichters om hun slag te slaan. Het gevolg is dat er hulpzoekende mensen die wel bezig willen zijn met Winti en Afrikaanse spirituele wetenschap ten prooi vallen en zijn gevallen aan malafide wintipriester(essen)s en/of medicijnmannen. Dit zijn uiteraard verhalen die door Winti tegenstanders als stok worden gebruikt om Winti mee te slaan, om even figuurlijk te spreken. Iets wat tot meer angst en afstand zorgt bij de onwetende mensen op het gebied van deze spirituele wetenschap. De meeste mensen kiezen dan toch voor de westerse manier van leven en in geval van nood de westerse hulpverlening, aangezien dit transparanter lijkt en het wetenschappelijk bewezen is.

3. Het effect van rolmodellen
Een derde en voor deze post laatste punt gaat over rolmodellen. Als mensen kiezen we andere mensen die als rolmodel functioneren, omdat deze persoon succes op een bepaald gebied vertegenwoordigd. We zijn dan vooral geïnteresseerd naar de manier waarop deze mensen succes hebben behaald. Nieuwsgierigheid naar de levensstijl van deze mensen is de reden waarom er überhaupt glossy’s, lifestyle- en roddelbladen bestaan. Elk volk op aarde leeft volgens een variant van de levensstijl en de kennis daarvan die hun voorouders hebben overgegeven. Mensen van Afrikaanse roots zijn de enigen op aarde die de leer en kennis van hun voorouders massaal afwijzen. De vorige punten sluiten daarom aan op het laatste punt. Er is geen motivatie voor mensen om volgens de Winti of welke Afrikaanse spirituele leer dan ook te leven, omdat er geen zichtbare beloning voor is. De westerse maatschappij wijst deze leer af en de mensen die het volgen worden geridiculiseerd. De media wil er geen positieve berichtgeving over doen. Hierdoor blijft het onzichtbaar en is er bijna geen kennis beschikbaar over Winti. Dit versterkt ons tweede genoemde punt dat de onwetendheid over deze leer groot blijft. Dit zorgt ervoor dat de meeste mensen van Afrikaanse oorsprong steeds verder verwijderd raken van deze leer en steeds meer toegetrokken raken tot iets dat niet van hen is. Het resultaat van dit alles is dat er weinig “succesvolle’ mensen van Afrikaanse oorsprong zijn die iets bereiken d.m.v. de spirituele leer van hun voorouders. En zij die wel succesvol zijn met de leer van hun voorouders blijven anoniem uit angst geridiculiseerd te worden en door gebrek aan media aandacht. En aangezien de meeste mensen geneigd zijn om hetzelfde pad te volgen van hun rolmodellen, kun je bedenken hoe het komt dat men de Afrikaanse spirituele wetenschap en daarbij dus ook hun voorouders links laten liggen. Het heeft in hun ogen immers geen meerwaarde.

Wees zelf een rolmodel
De enige mogelijke oplossing voor dit probleem, want zo zien wij van Blaka dat, is dat de mensen met kennis deze meer beschikbaar maken voor zij die wel positieve drang hebben naar deze leer. Zij die succesvol zijn en gebruik maken van de leer zouden hier openlijk voor uit moeten komen. We hebben bijvoorbeeld al kunnen merken dat de uitingen van Beyonce over haar interesse naar Afrikaanse spiritualiteit wereldwijd voor een verhoogde interesse voor deze leer heeft gezorgd. Verder is er geen tijd om te wachten op de gevestigde media tot zij de meerwaarde zien om hierover te berichten en mensen die wij als rolmodellen zien in de spotlights te zetten. Dit is een taak van de mensen met Afrikaanse oorsprong en in de eerste plaats vooral zij die werkzaam zijn in de media en daarmee het gemeenschappelijk beeld mede bepalen. Dan en alleen dan zal er bij mensen met Afrikaanse roots en dan met name de jongeren de noodzaak gevoeld worden om de weg naar hun voorouders terug te vinden.

Literatuurlijst
Abeegunde, B.O., Afrikan Martial Arts: Discovering the warrior within
Opoku, K.A., West African Traditional Religion
Bynum, Ph.D. E.B., Dark light consciousness
Stephen, H.J.M., Winti Afro-Surinaamse religie en magische rituelen in Suriname en Nederland
Wooding, C.J., Winti: Een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname
Slagveer, J.L., Winti dromen en uitleg: religieuze beleving en passie van Afro-Surinamers

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Deel dit met je vrienden!