4 overeenkomsten tussen winti en Hip Hop

Hip Hop en winti lijken twee hele verschillende werelden. Ze lijken in de eerste instantie ook zeer weinig met elkaar te maken te hebben. Toch zien wij van Blaka Online een relatie tussen beide en middels een serie artikelen willen wij hier meer aandacht aan geven. De eerste in de reeks gaat over de overeenkomsten dus lees vooral verder als je meer wilt weten.

Hip Hop en dan vooral het muzikale gedeelte genaamd rap is één van de meest invloedrijke culturen en muziekvormen op aarde op dit moment. Rap en daarbij Hip Hop heeft tegenwoordig meer invloed op jongeren dan menig ouder of leraar. Als wij onze jongeren willen bereiken is het dus belangrijk om de Hip Hop en rapcultuur te begrijpen. Hip Hop en winti lijken zoals eerder gezegd verschillend; beide komen uit verschillende landen, ze zijn ontwikkeld in verschillende tijdperken, winti lijkt spirituelere dan Hip Hop en zo kun je nog even doorgaan. Toch is er een relatie tussen beide die, mits erkend en begrepen wordt, een belangrijke rol kan spelen in de benadering naar onze jongeren toe. Maar om dit te kunnen doen moeten we dus kijken naar de overeenkomsten.

Afrikaanse bouwstenen
De eerste overeenkomst die wij willen aanstippen is dat zowel winti als Hip Hop ontwikkeld zijn door mensen uit de Afrikaanse diaspora. Zowel winti als Hip Hop zijn ontwikkeld door nazaten van de tot slaafgemaakte Afrikanen. Hierdoor zijn ze beide ontwikkeld vanuit de Afrikaanse filosofie en dus hebben ze beide Afrikaanse bouwstenen.

Verbinding
Een volgende overeenkomst is dat beide zijn ontwikkeld in tijden dat nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen zich onderdrukt voelden en in een minderwaardigheidspositie werden gedrukt. Winti en Hip Hop zijn alletwee ontwikkeld om middels kennis te zorgen voor ontwikkeling en groei van de eerdergenoemde gemeenschappen en individuen binnen die gemeenschappen. Winti en ook Hip Hop zorgen voor verbinding tussen individuen binnen gemeenschappen, maar ook voor verbinding met zij die er eerder waren, namelijk de voorouders. Beide zorgen ze voor de verbinding tussen wat was, wat is en wat komt en hierdoor dus ook voor collectief geheugen.

Het belang van de elementen
Ook wat betreft de elementen waaruit winti en Hip Hop bestaan zijn er overeenkomsten te vinden. Allebei hebben een belangrijke positie gereserveerd voor muziek en in beide spelen percussie en daardoor het ritme een belangrijke rol. Daaropvolgend is dans en de manier van dansen ook een belangrijk element bij winti evenals Hip Hop. Tevens is het woord ook bij beiden van eminent belang, ondanks het feit dat de uitingen niet op exact dezelfde manier worden vormgegeven. En last but not least is kennisoverdracht en behoud van de correcte kennis voor groei en ontwikkeling van de nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen zeer belangrijk.

Vervreemding van de natuurlijke kijk op winti
De laatste overeenkomst die wij willen aanhalen is zeker niet de minste. Door de verwestering van de jongeren met Afrikaanse roots is er een filosofische en wetenschappelijke kloof ontstaan met de natuurlijke/traditionele kijk op winti. Ditzelfde heeft en vindt nog steeds plaats met Hip Hop. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor culturele aasgieren, ongeacht etniciteit/ras, om in de naam van winti of Hip Hop negativiteit en destructieve gedragingen tentoon te stellen en te verspreiden. Hierdoor is winti mede door religieuze stromingen zoals het christendom, maar ook door de heersende afrofobie en europhilia in een verdomhoekje geraakt. Ondanks dat Hip Hop de populairste en invloedrijkste cultuur en rap het populairste en invloedrijkste muziekgenre is, is Hip Hop en daarbij rap berucht bij velen. Vele negatieve gebeurtenissen worden gewijd aan de invloed van Hip Hop en met name aan het muzikale element ervan, rap genoemd. Hip Hop en met name de zogenoemde “gangsterrap” wordt veelvuldig met geweld geassocieerd.

In ere herstellen
Het is belangrijk voor zowel winti als Hip Hop dat zij beide in ere worden hersteld en dat de natuurlijke filosofie en wetenschap van beide weer worden geëduceerd, zodat er geen ruimte overblijft voor culturele aasgieren om tussen de leer van ons en onze voorouders te komen. Tevens is het ook belangrijk om de verwantschap tussen Winti en Hip Hop te zien, aangezien Hip Hop een grote invloed heeft op de jongeren. Door Hip Hop te begrijpen en in perspectief te plaatsen kunnen wij de kloof met de jongeren dichten en tevens ook de kloof tussen winti en de jongeren dichten. Middels deze reeks dragen wij ons steentje bij en dit artikel is het begin. Hopelijk heb je er iets aan gehad en blijf ons volgen, zodat je het volgende artikel niet mist.

 

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Deel dit met je vrienden!