3 ontwikkelingspunten voor winti

In tegenstelling tot wat sommigen nog denken bestaat winti uit meer dan winti pré’s’, in trance raken en switi watra baden. Winti is een levenswijze met een cultuur die gefundeerd is op spirituele wetenschap. Echter zijn er nog punten van ontwikkeling die voltrokken moeten worden om de groeiende vraag naar de leer van winti bruikbaar te maken voor mensen. Lees verder als je wilt weten welke punten wij bedoelen.

Voordat we verdergaan met de ontwikkelingspunten van winti is het slim om uit te leggen wat we bedoelen met ontwikkeling. Als wij praten over ontwikkeling in dit artikel en binnen deze context dan hebben wij het over het verduidelijken en begrijpelijker maken van de wintileer, zodat het beter bruikbaar wordt om als levenswijze in te zetten. Er hoeft dus niets verzonnen of gecreëerd te worden betreffende de inhoud van de leer aangezien die al staat. Zoals het woord ontwikkeling al aangeeft wordt slechts de dekking of wikkeling gehaald van iets dat al is, iets dat al bestaat.

Verhoogde interesse
Het eerste punt van ontwikkeling is er één die gelukkig al langzaam aan het veranderen is. Hiermee bedoelen wij de interesse voor winti en de wintileer meer specifiek. Er lijken langzaam aan meer mensen, zowel jong als oud, geïnteresseerd te raken in winti(leer). Niet alleen lijkt de interesse te groeien, maar ook het openlijk kenbaar maken van de interesse lijkt te groeien. Dit is iets wat minder gebeurde, vanwege het stigma dat nu nog steeds aan winti hangt. Om deze reden werpen wij dus dit ontwikkelingspunt als eerste op. De interesse in winti(leer) zal moeten groeien en vergroten, zodat het kan groeien en leven in de gemeenschap zodat de leer kan ontwikkelen op een manier dat de leer makkelijker te verkrijgen en toepasbaar is voor eenieder die dat wilt.

Diepgang
Het tweede punt van ontwikkeling is het besef van de breedte en diepgang van winti(leer). Zoals eerder aangegeven is winti voor velen iets voor in speciale gevallen, denk aan crisis, winti pré, switi watra baden enz. Echter is dit een te kortzichtige kijk op winti(leer). Winti raakt alle facetten van ons leven en heeft een leer die bruikbaar is voor alle facetten van je leven. Winti en de leer is dus 24/7 en 365 dagen per jaar aanwezig en bruikbaar. Omdat het zo breed is, is het goed om de basis te kennen. Maar om winti(leer) volledig in de diepte te kennen zou je meerdere levens nodig hebben. Ons advies is, ken de basis en ga de diepte in waar je gave is. Anana heeft ons namelijk allemaal een opdracht en bijbehorende gave gegeven om leven en dus winti in stand te houden, want winti is in de essentie leven. Hiermee bedoelen wij dat je de basisvereiste van winti kent, maar dat als jij bijvoorbeeld een muzikant bent, jij vanuit muziek de diepte induikt d.m.v. wintiliederen. Als jij danser(es) bent, jij vanuit dans de diepte induikt d.m.v. het beoefenen van verschillende dansen en als jij organiseert, jij de diepte induikt hoe vanuit winti naar organiseren wordt gekeken.

Professionalisatie
Een ander punt van ontwikkeling die nodig is, heeft betrekking op het professionaliseren van winti. Hiermee bedoelen wij dat winti erkend wordt als wetenschap en gebruikt wordt in de verschillende takken van wetenschap. Door het wettelijke verbod op winti dat niet lang geleden is afgeschaft en de fobie voor en het stigma bij alles wat een Afrikaanse oorsprong heeft en de liefde voor alles Europees, werd winti nooit erkend noch de leer als legitiem gezien. Een gevolg hiervan is een gebrek aan documentatie. Dit is iets dat opgepakt zal moeten worden om de leer door te kunnen geven. Wanneer wij het hebben over documentatie dan hebben wij het niet alleen over geschreven documentatie, maar over alle beschikbare media. Als wij dit met hoge kwaliteit willen doen dan zal er geprofessionaliseerd moeten worden. Hiermee bedoelen wij dat er mensen moeten zijn die zich met de verschillende takken van winti bezighouden op een intensieve manier. Met winti bezig zijn zou voor deze mensen meer dan een winti pré of switi watra moeten zijn. Het zou meer dan een hobby moeten zijn om volledig in de diepte te kunnen gaan om jouw gekozen tak binnen winti te professionaliseren en over te dragen aan volgende generaties. Het zou een discriminerende gedachte zijn om te denken dat jodendom, christendom, islam, boeddhisme en welke spirituele en/of religieuze stroming en hun leer tot op universitair en dus wetenschappelijk niveau onderzocht en onderwezen kan worden en vervolgens ook in de verschillende takken van de maatschappij kunnen worden toegepast, maar winti niet. Het feit dat Quassia amara de wetenschappelijke benaming is van een kruid die vernoemd is naar een Afro-Surinaamse geneesheer die ook vele slavenhouders heeft genezen met Quassia amara d.m.v. zijn winti kennis, moet al een valide basis zijn om winti als wetenschap te zien.

Literatuurlijst
Opoku, K.A., West African Traditional Religion
Orunmila, K. & Akoeba, Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn
Some, M., The healing wisdom of Africa
Some, S., The spirit of intimacy
Wooding, C.J., Winti: een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Deel dit met je vrienden!