Misvattingen over Winti en Afrikaanse spiritualiteit; Winti is tovenarij of zwarte magie

Dit artikel maakt deel uit van een reeks en een nog te publiceren boek. Een paar dagen geleden presenteerden wij jullie de eerste misvatting over Winti en andere Afrikaanse spirituele wetenschappen, namelijk: Winti is niet wetenschappelijk. Mocht je deze nog niet hebben gelezen, klik dan hier om naar het artikel te gaan, zodat je een volledig plaatje hebt bij de presentatie van de volgende misvatting: Winti is magie.

Omdat dit artikel niet zozeer over Winti gaat, maar het voor sommige mensen toch onbekend kan zijn, zullen wij niet al te diep ingaan op de definitie of betekenis van Winti. Wat belangrijk is om te weten, is dat Winti de samensmelting en vertaling van de Afrikaanse spirituele wetenschappen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in Suriname is. Winti is daarom vergelijkbaar met Santeria van Cuba, Candomble uit Brazilië, Brua uit Curaçao en Vodu uit Haïti. Allemaal spirituele samensmeltingen en vertalingen van Afrikaanse spirituele wetenschappen. Ook zij hebben allemaal met hetzelfde stigma te maken. Het is daarom handig om te vermelden dat het woord Winti in dit stuk om deze reden verwisselbaar is met welke oorspronkelijke Afrikaanse spirituele wetenschap dan ook.

Winti is tovenarij of zwarte magie
De grootste groep mensen met Afrikaanse roots zijn aanhangers van de Christelijke of Islamitische religie. Vanuit deze religies zijn er enkele verboden en geboden of simpel gezegd leefregels. Een van de verboden is het bezighouden met magie en tovenarij. Door de mensen die het Christendom of Islam met name vertegenwoordigen, denk hierbij aan pastoors of Imams, wordt er gezegd dat Afrikaanse spiritualiteit en religies tovenarij of zwarte magie is. Hier worden verschillende passages uit de Bijbel, Thora of Koran voor gebruikt. Maar om te kunnen zeggen dat Winti of welke andere Afrikaanse spiritualiteit of religie gebruikmaakt van tovenarij zal je ten eerste een definitie van magie moeten hebben en ten tweede diepgaand verstand moeten hebben van deze spirituele leer of religie. Het ontbreekt vaak aan een of beide van de bovengenoemde punten bij de mensen die deze anamneses maken ten opzichte van Winti of welke spirituele stroming dat zijn oorsprong vindt in Afrika.

De definitie van tovenarij en magie
Om niet dezelfde fout te maken hebben wij gekeken naar de definitie van de woorden tovenarij en magie. Aangezien de woorden hetzelfde betekenen, lichten we er een uit. Als we op zoek gaan naar de definitie van tovenarij dan zien we nergens exact dezelfde definitie staan. Wat wel overeenkomt is dat iemand die zich bezighoudt met tovenarij de krachten bezit om zaken of gebeurtenissen te manipuleren door middel van bovennatuurlijke krachten. Een ieder die echt bekend is met Winti en welke andere spirituele stroming of religie dat zijn oorsprong in Afrika heeft, weet dat er geen gebruik wordt gemaakt van bovennatuurlijke krachten, maar dat er juist gebruik wordt gemaakt van kosmische en natuurlijke krachten op een wetenschappelijke manier (zie misvatting 1: Winti is niet wetenschappelijk). Zij worden gebruikt op een manier waarvan tegenstanders geen verstand hebben. Om die reden zeggen wij van Blaka dat tovenarij of magie simpelweg “Het gebruik van onbegrepen wetenschap” is.

Farmaceutische bedrijven zijn “tovenarij”
Verder is het ook belangrijk om op te merken dat de meeste van de tegenstanders van Afrikaanse spiritualiteit wel naar de dokter of het ziekenhuis gaan en zij bij deze plaatsen farmaceutische middelen krijgen die afkomstig zijn van farmaceutische bedrijven. Deze middelen worden door deze mensen zonder na te denken en zonder protest gebruikt. Echter weten de mensen niet dat of ze staan er niet bij stil dat het woord farmaceutisch is afgeleid van het Griekse woord “pharmakeia” dat staat voor drugs, tovenarij, magie en het gebruiken van spreuken. Simpel gezegd halen zij dat wat zij medicijnen noemen van een bedrijf dat is gespecialiseerd in tovenarij. Eigenlijk houden diezelfde mensen zich dus ook bezig met tovenarij, maar verzetten zich ondertussen wel tegen de leer van hun voorouders.

Medicijnen zijn synthetisch
Een laatste belangrijk punt om te weten is dat medicijnen van farmaceutische bedrijven synthetisch zijn, met andere woorden ze zijn kunstmatig. Alles wat kunstmatig is, is ergens van afgeleid en in dit geval van de natuur en of kosmos. Winti en kenners van andere spirituele wetenschappers die hun oorsprong in Afrika hebben maken geen gebruik van synthetische middelen, maar juist van de natuurlijke middelen die de medicijnen van de farmaceutische bedrijven moeten nabootsen. Om een lang verhaal kort te maken is het dus ongeloofwaardig om een origineel product af te wijzen, omdat het zogenaamd tovenarij is om vervolgens wel een product te gebruiken die datzelfde product moet nabootsen die je ook nog eens hebt verkregen van een bedrijf dat toegeeft zich bezig te houden met tovenarij.

“Wisdom is wealth – African proverb”
Wij zeggen niet dat je geen medicijnen moet gebruiken van farmaceutische bedrijven en wij zeggen ook niet dat je gebruik moet maken van Winti en andere Afrikaanse spirituele wetenschappen. Wij benadrukken en trekken de tegenstrijdigheid en de onjuistheid van de misvatting “Winti is tovenarij” recht. Het is volgens ons ten alle tijden belangrijk om te weten waar je “ja” tegen zegt en waar je “nee” tegen zegt.

Dit is de tweede misvatting die wij jullie presenteren. De komende tijd volgen er nog meer, dus houd onze mediakanalen in de gaten.

Literatuurlijst
Abeegunde, B.O., Afrikan Martial Arts: Discovering the warrior within
Opoku, K.A., West African Traditional Religion
Bynum, Ph.D. E.B., Dark light consciousness
Stephen, H.J.M., Winti Afro-Surinaamse religie en magische rituelen in Suriname en Nederland
Wooding, C.J., Winti: Een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname
Slagveer, J.L., Winti dromen en uitleg: religieuze beleving en passie van Afro-Surinamers

Deel dit met je vrienden!