3 lessen vanuit de coronacrisis

Tijden van nood brengen niet alleen negatieve dingen met zich mee, maar er valt ook heel wat te leren uit deze situaties. Om hier bij stil te staan, lichten wij met dit artikel een aantal van deze lessen uit. Uiteraard zijn er meerdere lessen te benoemen, maar wij hebben ons beperkt tot het noemen van 3 ontwikkelingen.

Natuur is superieur
Een belangrijke les die wij hebben gehad is dat alles in de natuur superieur is aan technologie. Er wordt vaak gedacht dat we intelligenter en verder ontwikkeld zijn dan ooit, vanwege de technologische en artificial intelligence (AI) ontwikkelingen van de laatste jaren. Echter hebben geen van deze uitvindingen er voor kunnen zorgen dat mensen niet ziek werden door het coronavirus en hebben zij ook geen pandemie kunnen voorkomen. Dit zegt ons dat de natuur nog steeds dicteert en dat technologie wellicht ons leven makkelijker maakt op sommige gebieden, maar nog steeds ondergeschikt behoort te zijn aan de natuur. Dit is wellicht de ideale tijd om terug te gaan naar de filosofie en leer van onze Afrikaanse voorouders die zegt dat wij in een harmonisch ritme met de natuur behoren te leven als wij willen overleven. Het feit dat er in het oude Afrika weinig tot geen epidemieën en pandemieën voorkwamen en Afrikanen door diverse geschiedschrijvers als gezondste mensen op aarde in de oudheid werden genoemd, is afdoende bewijs dat zij wisten waar zij het over hadden. Het is dus van levensbelang om deze leer niet te vergeten en ook daadwerkelijk te praktiseren. In dit geval betekent dat dat het welzijn van de natuur die van technologische ontwikkeling dient te overstijgen, want het welzijn van de natuur is verbonden aan ons eigen welzijn aangezien wij ook onderdeel zijn van de natuur. Een praktisch voorbeeld kan zijn om het gebruik van het 5G netwerk te heroverwegen als deze een negatief effect heeft op het welzijn van mensen en dieren en er veel natuur (in dit geval bomen en planten) moeten wijken voor sneller of beter internet. Wij zullen dan een andere manier moeten vinden om beter internet te verkrijgen die meer in harmonie is met de natuur.

Waardering beroepen
In het hele land worden er diverse sympathieke acties uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van eten aan ziekenhuispersoneel, het verzorgen van muziek voor de deur van verzorgingshuizen, met z’n allen klappen voor zorgpersoneel, noem maar op. Het leert ons dat wij als maatschappij nog steeds niet beseften wat sommige banen inhielden en hoe belangrijk de taken zijn die werden en worden uitgevoerd. Elke branche heeft zijn/haar eigen taak binnen het grotere geheel. En juist op deze momenten, als verschillende schakels wegvallen, zie je nog duidelijker dat alles met elkaar verbonden is. De eerdergenoemde banen worden zelfs vitale beroepen genoemd, omdat ze van essentieel belang zijn op dit moment. Maar als je goed kijkt zie je dat ze niet alleen op dit moment essentieel zijn, maar dit al lang zo is. Al deze acties betekenen dus dat wij deze beroepen (nog) niet zagen of vergaten te zien voor wat ze zijn. In onze ogen is het voor de toekomst belangrijk om deze waardering die wij nu naar deze beroepen uiten op financieel en zeker ook op sociaal vlak voort te zetten.

Denk economisch, denk aan je gezondheid
Iedereen die weleens een lezing van ons heeft bijgewoond zou zich misschien kunnen herinneren dat wij van Blaka Online vinden dat economisch denken betekent denken aan je gezondheid (holistisch welzijn). De coronacrisis is op dit moment een actueel voorbeeld van wat wij bedoelen. Een persoon, familie, bedrijf, gemeenschap of land hun financiën worden sterk beïnvloed door de gezondheid van die mensen. Weinig mensen beseffen het, maar zieke mensen verdienen geen geld, maar er wordt geld aan ze verdiend. Zieke mensen moeten in de meeste gevallen eerst herstellen voordat ze kunnen werken en geld verdienen. Tot die tijd, vooral in tijden zoals deze (met de coronacrisis) zal je geld moeten uitgeven aan verzorging, medicijnen, accommodatie enz. Onze voorouders leerden ons dat als een persoon ziek is, dat de mensen waarmee de persoon een relatie heeft ook ziek zijn. Denk hierbij aan het gezin, vrienden, collega’s enz. Hoewel de uitleg van deze leer een heel boekwerk op zich kan zijn willen wij kort aangeven waarom. Als iemand ziek is gaat er veel tijd en aandacht naar de ziekte van iemand in plaats van de groei en het in balans houden van een relatie. Het is moeilijk om een relatie gezond te houden als één of meerdere mensen binnen die relatie ziek zijn. Dit is één van de redenen dat bedrijven meer tijd en geld zijn gaan steken in het verminderen van ziekteverzuim van hun werknemers door preventief te werk te gaan hiermee. Als er veel zieke werknemers zijn in een bedrijf zal het ziekteverzuim hoog zijn en zal het bedrijf ook ziek zijn en dit zal waarschijnlijk betekenen dat er meer kosten gemaakt zullen worden, wat weer kan resulteren in een ongezonde financiële status en in sommige gevallen zelfs kan leiden tot een faillissement. De realiteit, de coronacrisis, is hiervan een goed voorbeeld. Deze crisis heeft voor de meeste branches een onzekere economische tijd gebracht. De economie ligt zowat plat op enkele branches na, die wellicht nu juist floreren. Maar dit komt allemaal omdat wij nu eerst allemaal fysiek gezond uit de crisis moeten komen, wat logisch is.
Kortom betekent dit dat financiën afhankelijk zijn van onze keuzes op gezondheidsgebied en dat wij dus beter preventief te werk kunnen gaan. Onze financiële keuzes moeten ten dienste staan van ons holistisch welzijn, dus ook onze spirituele en fysieke welzijn en niet alleen onze psychologische (in dit geval emotionele welzijn). In praktijk houdt dit in dat wij dus beter extra geld kunnen geven aan topkwaliteit voeding en gezondheidsproducten dan aan een playstation, een Balmain broek of Balenciaga schoenen, want die hebben geen functie als je op de IC ligt. Hierbij zeggen wij niet dat het kopen van luxe goederen slecht is. Wat we wel zeggen is dat als jij biologisch eten dat hooguit een euro duurder is dan hetzelfde niet-biologische eten te duur vindt, ondanks dat het beter voor jouw welzijn is, maar zonder blikken of blozen 300 euro voor kleding, alcohol of spelcomputers uitgeeft, dat het toch belangrijk is om even over je prioriteiten na te denken. Deze luxe goederen kunnen we slechts permitteren als we gezond genoeg zijn om te werken en geld kunnen verdienen om ze te kopen. Op verschillende vlakken zie je dat preventie meer voordelen met zich meebrengt dan genezing.

Laten wij met z’n allen van deze positieve lessen/ontwikkelingen leren en ze vasthouden, ook in de tijden wanneer de noodsituatie niet meer op de voorgrond is.

Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

Deel dit met je vrienden!
Winti Sabi gezonde leefstijl